H E L E N E

L A N D E R S T E N

 
K O N S T

Jag älskar att måla. När jag släpper taget om tankarna och låter färgerna flöda, då glömmer jag tid och rum. För mig är det viktigt att måla utan krav att avbilda verkligheten och istället låter jag mina känslor och min fantasi komma fram på dukarna. Det är fantastiskt kul och inspirerande att mitt skapande både skänker mig och andra människor glädje och njutning.

 

Konsten är ett sätt för mig att vara närvarande i nuet och må bra. Lusten att måla finns där inom mig och behöver komma ut. Skapandeprocessen som börjar med en vit duk och pågår med många lager färg kan innehålla både känslor av stress och prestationsångest. Men under stunder av "flow" och när målningen är klar infinner sig alltid en härlig känsla av lugn och välbehag. 

 

Jag har tecknat och målat sedan barnsben. Timmar i streck kunde jag sitta vid mitt skrivbord och rita. Under årens lopp har jag använt olika tekniker och gått kurser i teckning, kroki och akvarellmålning. Jag har även gjort en hel del digitala illustrationer.

 

2011 kom jag i kontakt med Vedic Art, en frigörande målarmetod där kunskap om livet och konsten möts. Metoden öppnar upp för fritt skapande utifrån ditt inre. Under flera år gick jag både grund- och fortsättningskurser. Sommaren 2015 utbildade jag mig även till lärare i Vedic Art. Metoden har helt klart varit stor inspiration för mig och bidragit till att konsten nu fått ett allt större utrymme i mitt liv. Jag bor i Bromma utanför Stockholm och är ofta på Gräsö i Roslagen.

 

Välkommen till min konst!

Helene

 

 

©  HELENE LANDERSTEN