H E L E N E

L A N D E R S T E N

 
K O N S T

Blickfång för själ och rum.

Färgrika målningar som låter fantasin blomma.

För en stunds njutning i nuet.

© 2015 HELENE LANDERSTEN

Golden way